Орална Хирургия

Кога и какви са причините, при които е наложителна екстракцията на зъби?

Оралната хирургия обхваща хирургични интервенции в устната кухина. Най-честата манипулация, която се извършва в амбулаторни условия, е екстракцията на зъби. Показанията за изваждането на зъб могат да бъдат най-различни: екстракция по протетични причини, екстракция по ортодонтски причини, екстракция на зъби, които не подлежат на консервативно зъболечение, екстракция на пародонтално компрометирани зъби, екстракция на зъби с неправилно положение (ретинирани зъби) и др. Ваденето на зъби по ортодонтски причини се извършва в случаите, когато няма достатъчно място на челюстите за правилното подреждане на зъбите. В такива случаи най-често се изваждат мъдреците и първите премолари, с цел да се освободи място за останалите зъби. Това се прави след подробен ортодонтски анализ и впоследствие следва ортодонтското лечение.

Surgery tools

Кои зъби подлежат на хирургическа намеса?

На екстракция подлежат и зъби, които не могат да бъдат лекувани консервативно. Това са например зъби с вертикални фрактури обхващащи короната и корена на зъба, зъби с перфорирани коренови стени, зъби в напреднала фаза на периодонтит, където водещо е хирургичното лечение, поради естеството на заболяване и локализацията на гнойната колекция, зъби с дълбоко фрактуриран инструмент в ендодонтското пространство.

Допълнителна информация за хирургията

В някои от тези случаи е възможно да се извърши апикална остеотомия, като при този вид манипулация не се изважда зъбът, а се отстранява върховата част на корена. Друго показание за екстракцията е зъб с периапикална киста, която не подлежи на консервативно лечение. Пример за екстракция по протетични причини е, когато пациент има само един зъб на горна челюст. Тогава се прибягва до екстракция и последващо протезиране с тотална плакова протеза. Това е нужно, поради механизма на стабилизация на горната протеза, която се задържа чрез много точно прилягане върху протезното поле и образуването на вакуум, който се нарушава при наличието на зъб. Пародонтално компрометирани са зъбите, които имат тежък пародонтит и не могат да бъдат излекувани. Това са зъби, чиято прогноза се оценява в началото на лечението и след снемането на подробен пародонтален статус, се взима решение дали да бъдат извадени. Например, това са зъби с много голяма подвижност, зъби с дълбоки джобове, при които не може да се поддържа задоволителна хигиена, вследствие на което не може да се очаква оздравителен процес, зъби с много голяма загуба на кост и др.

Много честа причина за екстракция на зъби са ретинираните мъдреци. В тези случи мъдреците са неправилно разположени в костта на пациента и тяхното поникване, поради различни причини, е невъзможно. Това може да доведе по появата на различни видове усложнения, като най-честото е периодичното възпаление на лигавицата и костта около мъдреца, което е свързано със силни болки, дискомфорт и понякога затруднения в отварянето на устата. Други тип усложнение, до което може да доведе един ретиниран мъдрец, е избутването и разместването на останалите зъби. Позицията на ретинираните зъби може да се види на рентгенография. След анализ на получената от нея информация се прави прогноза за това дали зъбът може да поникне. Ако това не е възможно се планира екстракция, с цел да не се развият гореописаните усложнения. Всяка една екстракция се извършва след подробно снета анамнеза от пациента, снемане на интраорален статус, извършване, регистриране и анализ на информацията от рентгенографиите. На базата на тези изследвания се прави прогноза и се поставя диагноза. Всяка екстракция се извършва под локална анестезия и е напълно безболезнена. След екстракцията се дават подробни инструкции на пациента, за това как трябва да се грижи за следекстракционната рана, за да се сведе до минимум шансът за поява на усложнения.

Xray