Протетика

Защо е от съществено значение навременното и правилно лекуване на обеззъбяването?

На първо място, като причина за изваждане и загуба на зъби, е кариесът и неговите усложнения, следван от пародонталните заболявания и травмите, като в редки случаи някои туморни заболявания в челюстите могат също да доведат до обеззъбяване. Когато човек, поради една или друга причина, изгуби зъб, говорим за частично обеззъбяване. В тези случаи останалата част от дъвкателния апарат може напълно да компенсира липсата на зъба, като дъвкателната сила бъде преразпределена върху другите зъби. Защо в такъв случай е нужно бързото протезиране дори на един липсващ зъб, при факта, че дъвкателния апарат се намира в едно компенсирано състояние?

Когато един зъб бъде изваден, то неговите съседни зъби и антагонистът му започват да мигрират и да прорастват, така че да затворят дефекта – това е така нареченият феномен на Годон. При такава ситуация усложненията са няколко на брой. Поради миграцията на зъбите към дефекта се затруднява по-нататъшното протезиране, поради липсата на място. Много често се налага девитализация на прорастналите зъби и последващо поставяне на протетични корони, с цел тези зъби да бъдат вкарани обратно в дъвкателната равнина. Балансът в оклузията и страничните контакти на зъбите се нарушават, което води до дискомфорт за пациента и функционални изменения в дъвкателния апарат. Адекватното лечение в тази ситуация е възможно най-бързо обеззъбеният участък да бъде протезиран и възстановен с дентален мост или имплант и дефектът да бъде затворен, за да се избегнат посочените усложнения.

Prosthetics Example

Какви са последиците от ненавременно протезиране?

Ако пациентът не се протезира навреме и обеззъбяването продължи със загубата на втори, трети и т.н. зъб, то тогава дъвкателният апарат изпада в декомпенсирано състояние, тъй като има зони от зъбните дъги, които не се натоварват, поради липсата на зъби и зони, които са свръхнатоварени, поради неправилното разпределение на дъвкателното налягане. При такъв тип частично обеззъбяване е нужно своевременно протезиране, тъй като това дава отражение не само в зъбните дъги, а също така в дъвкателните мускули, долночелюстната става и лицево-челюстната област като цяло, като ангажира всички компоненти на дъвкателния апарат на пациента.

Допълнителна информация за протетиката

В един момент от живота си, някои хора достигат до състояние на тотално обеззъбяване, като губят всички зъби в устата си. Нуждата от протезиране е налице, тъй като тези хора имат много силно нарушена дъвкателна и говорна функция, което се отразява на целия организъм. Освен тези усложнения, при такива пациенти може да има смущения в слуха, вкуса и слюноотделянето, поради неправилното положение на ставната главичка в долночелюстната става и травмирането на нервите разположени в съседство – състояние, известно като синдром на Costen. При тези пациенти е нужно възстановяването на нормалната височина на захапката, чрез тотални плакови протези, което коригира позицията на ставната глава в ставната ямка на долночелюстната става.

Prosthetics example

Изтриването на зъбите или така наречената зъбна абразия е друго състояние, което в никакъв случай не трябва да бъде подценявано. Изтриването на зъбите е обусловено от вътрешни и външни фактори, като степен на минерализация на твърдите зъбни тъкани, вид захапка на пациента, хранителен режим и др. При това състояние има понижаване във височината на захапката на пациента, при което се проявяват гореописаните симптоми на функционална патология на дъвкателния апарат. Лечението се състои в обличането на изтритите зъби на пациента в протетични корони, като по този начин височината на захапката се възстановява и не се допуска прогресия на изтриването на зъбните повърхности, което би довело до задълбочаване на проблема.

Освен че протетичната дентална медицина възстановява естетиката на съзъбието, която е от съществено значение за самочувствието на индивида, тя възстановява дъвкателната и говорната функция. Този дял от денталната медицина е от съществено значение за хармонията в лицево-челюстната област, както и за здравето на целия организъм, тъй като именно дъвкателният апарат дава началото на една от най-важните за организма системи – храносмилателната, чието състояние е от първостепенна важност за правилното функциониране на целия организъм.

Prosthetics Xray