Пародонтология

Гингивит и пародонтит – скритата заплаха за вашето съзъбие

Гингивитът представлява възпаление на венците (тъканите около зъбите). Според произхода на заболяването гингивитът може да бъде плак-индуциран и не-плак-индуциран. При плак-индуцирания гингивит водещият фактор в произхода на заболяването е бактериалната плака и зъбният камък. Бактериалната плака представлява свързан с твърдите зъбни тъкани биофилм, изграден от микроорганизими. Зъбният камък представлява твърди отлагания в резултат на минерализиране на зъбната плака. Зъбният камък има пориозна структура и е покрит с микроорганизми, които отделят токсини, явяващи се причина за възпалението на венците. Плак-индуцираните гингивити могат да бъдат модифицирани от системни фактори, като бременност, пубертет, диабет и др. Не-плак-индуцираните гингивити могат да бъдат причинени от вируси, орални микози или генетично обусловени (наследствени).

Клиничната изява на гингивита е подуване на венците, промяна в текстурата и зачервяване, дължащи се на кръвонапълване и оток на тъканите, породено от възпалението. Венците кървят лесно при допир, например при почистване с четка или конец, а е възможно да има и спонтанно кървене, в зависимост от тежестта на възпалението. Лечението на гингивита се състои в отстраняване на етиологичните фактори за развитието на възпалението. При плак-индуцираните гингивити главният етиологичен фактор е плаката и зъбния камък. За целта пациентите трябва да бъдат обучени и мотивирани в правилна орална хигиена, която стои в основата на лечението на гингивитите. Нужни са редовни профилактични посещения при дентален лекар на всеки 6 месеца, с цел отстраняване на зъбния камък с ултразвуков апарат, тъй като пациентите не могат да отстраняват над и подвенечния зъбен камък в домашни условия. 

Опасността която гингивита предвещава

Когато гингивитът не се лекува и се подцени, той може да прогресира в пародонтит. Пародонтитът представлява хронично деструктивно заболяване, обхващащо всички структури на зъбодържащия апарат, характеризиращо се със загуба на кост, оголване, разклащане и загуба на зъби. Пародонталните заболявания са на второ място като причина за загуба на зъби и обеззъбяване. Както гингивитите, така и пародонтитите се делят на две основни групи – плак-индуцирани и не-плак-индуцирани възпаления. При пародонтита лечението преминава през три етапа – инициална фаза, корективна фаза и поддържаща фаза.

Лечение

Инициалната фаза на лечението се състои в диагностициране на типа пародонтално заболяване, неговото разпространение и тежест. В тази фаза от лечението се снема подробен пародонтален статус и се прави механично отстраняване на зъбния камък и плаката над и подвенечно. След инициалната фаза се прави реоценка на пародонталното състояние на пациента и ако има подобрение се навлиза в корективната фаза на лечението. В нея се отстраняват всички естествени и ятрогенни плак-ретентивни фактори, като свръхконтурирани обтурации, недобре изработени протетични конструкции, кариозни лезии и др, изваждат се зъбите с лоша прогноза, извършват се хирургични интервенции, ако това е нужно, след което се поставят нови протетични конструкции, ако има такива.

След като възпалението е овладяно и в устната кухина са установени условия, благоприятстващи пародонталното здраве, се преминава към поддържащата фаза, която продължава цял живот. Целта на поддържащата фаза от лечението е стабилизираният и здрав пародонт да се поддържа в това състояние за цял живот. За целта лекарят по дентална медицина определя интервала на профилактични визитации, според тежестта и разпространението на заболяването, който интервал трябва да бъде стриктно спазван от пациента, за да няма рецидиви на пародонтита, които при неправилна орална хигиена и неспазване на препоръките на зъболекаря са неизбежни.

Професионалното отстраняване на плака и зъбен камък не е само козметична манипулация. Това са манипулации от първостепенна важност за здравето и цялостта на вашето съзъбие. Не позволявайте на тези сравнително безсимптомно протичащи заболявания да прогресират и да доведат до сериозни усложнения.

Periodontology treatment