Консервативно
зъболечение

Какво представлява кариесът и защо ненавременното му лечение може да доведе до сериозни за Вас проблеми?

Зъбният кариес представлява многофакторно инфекциозно заболяване, характеризиращо се с увреждане и разрушаване на твърдите зъбни тъкани. Кариесът е най-широко разпространеното в света хронично заболяване. Приема се за многофакторно заболяване, тъй като има множество на брой кариесогенни фактори, от които зависи развитието му – прием на въглехидрати, микроорганизми в устната кухина, степен на минерализация на зъбния емайл и др.

Кариесът е хронично заболяване, развиващо се постепенно във времето, под действието на кариесогенните фактори в условия на променена орална среда и напредналата му фаза е изявена кариозна лезия. Кариесът се развива благодарение на микроорганизмите, живеещи в плаката, които разграждат приетите от човека въглехидрати до киселини. Това води до понижаване на киселинността в устната кухина, което е причината за деминерализацията и деструкцията на емайла и подлежащия дентин.

Beautiful smile

Защо консервативна медицина?

Нашата цел, като лекари по дентална медицина, е да Ви информираме за естеството на зъбния кариес, засягащ над 90% от населението на света и да Ви предпазим от усложненията, които могат да имат сериозни за Вас последствия.

Допълнителна информация за консервативното зъболечение

Ненавременно лекуваният кариес води до засягане на пулпата на зъба, а впоследствие и на костта, поддържаща зъба (периодонциумът). Тези усложнения се наричат пулпит и периодонтит. Пулпитът е възпалително заболяване пулпата на зъба (нерва на зъба), характеризиращо се със силни и спонтанни болки, предимно нощно време, като в напредналите етапи на заболяването болката е постоянна и целодневна. Интервалът на емисиите и ремисиите на болката зависи от тежестта и фазата на възпалението. Ненавременното лечение на пулпита води до разпространение на възпалението в съседство и ангажирането на костта, поддържаща зъба, като по този начин прогресира в периодонтит.

Conservative care cost chart

Периодонтитът е възпалително заболяване на тъканите, поддържащи зъба в алвеолата на костта. Характеризира се с много силни и непрекъснати болки. Дъвкателната функция на пациента е силно нарушена, тъй като зъбът е нетърпимо болезнен при допир и натиск. Тези две усложнения на кариеса изискват мигновено лечение по спешност, поради силно нарушените дъвкателна и говорна функция. Освен че усложненията на кариеса водят до неприятни емоционални преживявания за пациента, свързани със силни болки, кариесът е на първо място като причина за екстракцията на зъби, което води до обеззъбяване.

Ние, денталните лекари, сме длъжни подробно да Ви информираме за всеки един аспект на заболяването и да Ви предпазим от последствията, спестявайки Ви време, болка и разходи по лечението. Зъбният кариес изисква различно по продължителност време за лечение, в зависимост от етапа на развитие на заболяването. Освен неприятните преживявания, затруднените говорна и дъвкателна функция и нарушената естетика на съзъбието, за лечението на зъбния кариес са необходими лични и обществени финансови средства, голяма част от които могат да бъдат спестени, чрез своевременното диагностициране на зъбния кариес и спиране на прогресията на заболяването във възможно най-ранния етап.

Conservative care cost chart