Детска дентална медицина

Особености при лечението на детските зъби и защо то е от съществено значение за здравето на децата

Всички знаем, че хората имаме две съзъбия – временно и постоянно. Поникването на временните зъби започва нормално на 6-месечна възраст, а тяхната смяна с постоянните – на 6-годишна възраст и завършва, когато детето направи 11-12 години. Поради множество фактори, кариесът при детските зъби се развива много по-бързо и обхваща зъбната пулпа и тъканите около зъба за много по-кратък период от време, за разлика от постоянните зъби. Някои от тези фактори са: по-ниската степен на минерализация на временните и на постоянните зъби при тяхното поникване; по-голямата пулпа при временните зъби и съответно по-близкото й разположение до емайла на зъба; неспособността и нежеланието на децата да спазват добра орална хигиена, поради неизградени навици и др. Схващането, че временните зъби не трябва да се лекуват поради факта, че ще бъдат сменени от постоянните, е много грешно. Това е така, тъй като под временните зъби се намират зародишите на постоянните, които не са напълно развити и при едно евентуално усложнение на кариеса и ангажиране на костта около временните зъби от възпалителен процес, постоянните зъби могат да бъдат увредени и да поникнат с деформации.

Съвременното схващане за лечението на зъбния кариес се състои в модифициране на оралната среда, така че естествените защитни фактори да бъдат стимулирани, а вредните кариесогенни фактори потиснати, така че ситуацията в устната кухина да не е благоприятна за развитието на кариес. Това е възможно чрез група от профилактични мерки и поддържането на правилна орална хигиена от детето. За целта, детето и родителите му, трябва да бъдат добре информирани за етиологията на зъбния кариес и важността на профилактичните мерки и да бъдат мотивирани в поддържането на добра орална хигиена.

Happy tooth

Безболезнени намеси

Своевременното лечение на зъбния кариес при деца включва неоперативни профилактични интервенции, които са напълно безболезнени и се приемат много добре от децата. Такъв тип профилактична мярка е силанизирането на наскоро поникналите зъби. То представлява профилактично покритие на дълбоките фисури, в които започват да се развиват около 80% от кариесите при децата. Силанизирането на зъбите намалява драстично шанса за развитие на кариес.

Видове терапия

Друг тип профилактична мярка срещу развитието на кариес е флуорната профилактика, която също е напълно неинвазивна и цели намаляване разтворимостта на емайла, който е в постоянен контакт с кариесогенните фактори. Реминерализиращата терапия е подходяща при обратими кариозни лезии, простиращи се само в емайла. При този тип лечение върху цялото съзъбие се поставя периодично реминерализираща паста и се цели възстановяването на изгубения минерал в емайла. Най-често използваното реминерализиращо средство е Tooth Mousse на GC. Този тип лечение също е напълно консервативно и не е свързано с използването на ротационни инструменти, които са така травмиращи за децата.

Before after teeth

Развитието на кариеса е пряко зависимо от хранителния режим на детето. Кариесът се развива в условия на подкислена орална среда. Това е възможно при чест прием на въглехидрати, които се преработват от микроорганизмите до киселини. Хранителният режим е от съществено значение за здравето на зъбите, а и за целия организъм на детето. Родителите трябва да бъдат добре информирани за положителните и отрицателните въздействия на различните видове храни върху организма на детето и да бъдат мотивирани да следят за добрата орална хигиена на техните деца. Редовните профилактични прегледи при нас, лекарите по дентална медицина, стоят в основата на превенцията на оралните заболявания и поддържането на едно хармонично съзъбие за Вашите деца, за да могат те да бъдат здрави и щастливи.

Lotions